Posts Tagged ‘singer’

Dikiş Makinası’nın İcadı

1790′da Thomas Saint adlı bir İngiliz deri dikmek için bir makine icat etti. Bir modeli Londra’daki Bilim Müzesi’nde bulunan bu makinenin hiç kullanılmadığı anlaşılıyor.

Da­ha sonra Barthelemy Thimonnier adlı yoksul bir Fransız terzi 1841′de bir dikiş makinesi yaptı ve asker üniformalarının dikiminde bu makineleri kullandı. Bu makinalar zincir dikiş yapabiliyordu. Bu makinalardan 80 tane kadar üretildi. Ama bu makinelerin işsiz kalmalarına yol açacağını düşünerek öfkelenen terziler Thimonnier’nin atölyesine saldırarak yerle bir ettiler. Thimonnier ise bu olaydan sonra yoksulluk içinde yaşadı.

Bu arada 1833′te New York’lu Walter Hunt ipliği ucu delikli bir iğneyle kumaştan geçirip ilmek atan bir makine geliştirdi. Bu makine­de, kumaşın öbür tarafında bir kızak üzerinde ileri geri gidip gelen bir mekik ikinci bir ipliği ilmeğin içinden geçirerek dikişi gerçekleşti­riyordu.

1846′da Massachusett’li Elias Howe, temel özellikleri Hunt’ın makinesiyle aynı olan bir makinenin patentini aldı. Çok sayıda dikiş makinesi üretimini gerçekleştiren ilk kişi ise ABD’li Isaac Merrit Singer (1811-1875) ol­du. Singer’in ve başka yapımcıların kendi bu­luşunu kopya ettiğini ileri süren Hovve, açtığı davaları kazanarak makine üzerindeki hakkını kabul ettirdi. 1851′de ilk patentini alan Singer, bu dikiş makinesine daha sonra ayakla döndürülen bir pedal ekledi. Singer dikiş makinesinin çok tutulmasının nedenlerinden biri taksitle satılmasıydı. 1856′da ise James A. E. Gibbs tek iplikle zincir dikiş diken bir makine icat etti.